Minder agressie – patiënten

Je hoort het vaak zeggen dat patiënten tegenwoordig zo brutaal en vaak ronduit agressief naar je zijn. Vroeger was dat wel anders, toen sprak je elkaar aan met U (met een hoofdletter, jawel) en had een zorgverlener nog respect en was je iemand als verpleegkundige of dokter, dat is nu helemaal weg! 

Ja, vroeger was alles beter 😉 Helaas, dat we brutaler en agressiever zijn geworden, is ook van alle tijden. 

Hoe dat komt is mij niet helemaal duidelijk. Wat ik wel weet is dat elke (oudere) generatie dit zo ervaart. Dat we niet meer zo respectvol met elkaar omgaan klopt volgens mij niet. In elk mensenleven verandert de maatschappij sterk en daar kunnen we maar moeilijk mee omgaan.

Feit blijft dat we soms te maken hebben met brutale en soms zelfs ronduit agressieve patiënten.

Wat er vaak gebeurt als een patiënt boos is, is dat hij dat meteen uit. Hoe ziet dat eruit? Meestal harder praten, zelfs schreeuwen en hij maakt grotere gebaren dan normaal. Een tip hier is om de patiënt uit te laten razen, laat zijn emoties even eruit komen, daarna gaat kan hij pas gaan luisteren.

Doordat hij even zijn emoties kan uiten kan hij de adrenaline eruit gooien, als hij deze eenmaal kwijt is, daalt de adrenaline en wordt hij rustiger. Daarna is het voor jou wel een ‘handle with care’ manier om met deze persoon om te gaan.  

Klagen en zeuren

Vaak ook komen mensen klagen of zeuren over zaken waar jij als zorgmedewerker niks aan kan doen. Daar kun je op twee manieren mee omgaan.

Manier 1. Is negeren van het gezeur.

Je kan er niets aan doen dus dat gezeur mogen ze ergens anders droppen. Helaas komt deze houding als een boemerang naar je terug omdat de patiënt geen aandacht krijgt en nog meer gaat klagen en zeuren en ook nog eens kritiek gaat geven op jou, de organisatie en het beleid. Dus je gaat een stapje hoger op de agressie ladder.

Manier 2. Is dat je luistert met aandacht naar de patiënt

Hem vriendelijk en aardig bejegent en  samenvat wat hij heeft gezegd. De patiënt krijgt het gevoel dat hij gehoord wordt. Daarna geef je, nog steeds zeer aardig en vriendelijk aan dat jij het niet kunt verhelpen en verwijs je hem naar de juiste persoon of afdeling.