Over ons

Wij zijn een jong bedrijf met enthousiaste trainers die klantvriendelijk werken hoog in het vaandel hebben staan en dat ook graag uitdragen door middel van praktische trainingen

Hospitality in de Zorg is een spin off van Calyx training. Calyx training heeft al ruim 20 jaar ervaring in het geven van praktijkgerichte trainingen klantvriendelijk werken.

Missie, visie en waarden

Missie

Hospitality in de Zorg wil medewerkers van zorginstellingen begeleiden bij het verbeteren van de communicatieve vaardigheden naar het niveau dat professioneel, prettig en veilig werken geborgd is voor zowel de organisatie, de cliënt en de medewerker.

Visie

Goede communicatie vraagt permanente educatie. Hospitality in de Zorg traint medewerkers met de dagelijkse praktijk als uitgangspunt. Wij richten ons hierbij op de medewerkers die aan de basis staan van de zorgdienstverlening en veelal werkzaam in ondersteunende functies. 

Gezonde communicatie naar de patiënt

De opzet van onze trainingen is gebaseerd op het onderzoek van hoogleraar Andrea Evers, gezondheidspsycholoog aan de Universiteit van Leiden. Evers toont aan dat bewuste en onbewuste verwachtingen de werking van medicijnen en behandelingen, zowel positief als negatief, kunnen beïnvloeden. De communicatie met de patiënt over zijn/haar ziekte speelt een belangrijke rol in het genezingsproces.

Dit betekent dat alle communicatie richting de patiënt de positieve verwachtingen van de behandeling moet versterken. Empathie is dus meer dan alleen klantvriendelijk, Het is belangrijk voor het welzijn en welbehagen van de patiënt en dus voor de genezing. Alle ondersteunende functies vormen een belangrijke schakel in het proces. Hierbij is een eerste indruk altijd belangrijk, want die wordt onthouden en opgeslagen. 

Gezonde communicatie voor de medewerker 

In het cliëntcontact krijgen medewerkers dagelijks te maken met emoties zoals angst, hoop, teleurstelling en verdriet. Helaas krijgen zij ook regelmatig te maken met boosheid, woede en frustratie. Wij trainen en coachen medewerkers zodat zij gemotiveerd en met plezier deze emoties in goede banen kunnen leiden en zelf gezond blijven.

Waarden

Professioneel en betrokken met humor en werkplezier

Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid van Hospitality in de zorg is volledig geënt op de ISO 9001 norm, maar uit praktische overwegingen zijn wij niet extern gecertificeerd.

Wij zijn een onderwijsinstelling en CRKBO gecertificeerd.